MENU
Youri Jozee

Auteur
Youri Jozee

- Nieuws

Kabinet presenteert maatregelen voor beveiliging Internet of Things

Het kabinet heeft recent een aantal maatregelen aangekondigd om het Internet of Things te beveiligen. Het kabinet presenteerde deze in de vorm van de Roadmap Digitaal Veilige Hard- en Software. Hierin staan zaken centraal als certificeringen voor IoT-apparaten, het opschonen van besmette apparaten en bewustwording.

Wildgroei aan apparaten 

Het IoT is een grote uitdaging als het om veiligheid gaat. De laatste jaren is een wildgroei aan apparaten ontstaan. Vaak gaat het om apparaten die standaard onveilig zijn, van relatief onbekende fabrikanten. Om fabrikanten te stimuleren veilige hard- en software te ontwikkelen wil het kabinet onderzoeken welke aanvullende maatregelen nodig zijn bij de inkoop binnen de rijksoverheid. 

Aandacht voor encryptiesoftware 
In de roadmap wordt ook aandacht besteed aan encryptiesoftware. Nederland moet de ontwikkeling van deze software voor versleuteling van gegevens gaan stimuleren. Concreet wordt een bedrag van 41.000 euro extra vrijgemaakt om onderzoeksinitiatieven op het gebied van cybersecurity te stimuleren. Encryptie moet daarin de boventoon voeren. 

Work in progress 
De roadmap bevat een aantal maatregelen, maar is een work in progress. Dat betekent dat de overheid de visie met publieke en private partijen verder wil ontwikkelen en uitvoeren. Een aantal maatregelen in de roadmap:
• De overheid zal met publieke en private partijen standaarden en certificeringen voor IoT-apparatuur harmoniseren. 
• De partijen zullen gebruikers van informatie voorzien op basis waarvan ze voor veilige apparatuur kunnen kiezen. 
• IoT-apparatuur moet makkelijk kunnen worden getest. 
• Besmette IoT-apparaten moeten kunnen worden opgeschoond bij gebruikers.
• De overheid zorgt dat er cybersecurity-onderzoek wordt verricht.
• Er komen bewustwordingscampagnes. 
• Wettelijke eisen, toezicht en handhaving voor IoT-apparatuur moeten de ontwikkeling van veilige apparaten
   stimuleren. 
• Er komt meer nadruk op de aansprakelijkheid van fabrikanten van IoT-apparatuur.

Dit artikel is eerder gepubliceerd op Telecomcontent.nl, onze contentdatabase met dagelijkse IT- en telecom-updates.

Youri Jozee

Auteur
Youri Jozee