Vijf trends in mobile security

Kennismanagement_mobilityDe markt voor Mobile Device Management (MDM) wordt meer en meer volwassen. Door de dalende focus op BlackBerry als voorname MDM-oplossing ontstaan nieuwe mobiele strategieën. Zo signaleert Good Technology aan, specialist in mobiele beveiliging. Organisaties zien steeds meer de kracht en potentie van mobiele oplossingen om de dienstverlening en bedrijfsprocessen te transformeren en te verbeteren. Good Technology beschreef een vijftal trends voor dit jaar op het gebied van Mobile Device Management.

1. Alleen MDM is niet meer voldoende
Steeds meer organisaties realiseren zich dat een MDM-strategie alleen niet voldoende is om dataverlies tegen te gaan en mobile security te realiseren. Nu de vraag naar MDM-oplossingen groter wordt, ontstaan er samenwerkingen om een breder aanbod aan mobility-diensten aan te bieden. Een voorbeeld hiervan is de overname van AirWatch door virtualisatiespecialist VMWare. Er zal meer aandacht komen voor gebruiksvriendelijkheid, veiligheid en productiviteit voor zakelijke mobiliteit. Een bredere totaaloplossing is meer in lijn met de veranderende mobiliteitswensen.

2. Organisaties worden flexibeler door gebruik van mobiele workflows
Toenemende mobiliteit binnen een organisatie stelt medewerkers in de gelegenheid overal en op ieder moment hun werk te hervatten. Een voorwaarde is dat zij over de juiste tools – zowel software- als hardwarematig – beschikken. In tegenstelling tot de medewerker die pas aan het werk gaat zodra hij achter zijn bureau zit, levert dit een grote toename in productiviteit en efficiency op. Organisaties zullen steeds meer gebruikmaken van bedrijfsspecifieke mobiele apps, zodat de medewerkers altijd toegang hebben tot bedrijfsbestanden en online kunnen (samen)werken, zelfs vanaf hun tablet of smartphone. Hierdoor worden de beperkingen van de traditionele werkomgeving voor veel organisaties verleden tijd.

3. Het gebruik van twee gebruikersomgevingen op hetzelfde toestel zal afnemen
Dual persona, binnen de MDM-context, is het beveiligen van apps en gebruikersdata door het creëren van twee aparte, onafhankelijke eindgebruikersomgevingen op één mobiel apparaat. De twee afzonderlijke omgevingen kunnen niet bij elkaars data en applicaties. In de praktijk resulteert deze mogelijkheid in een zakelijke en een privégebruikersomgeving, zodat gebruikers keuzevrijheid behouden in het gebruik van applicaties, terwijl veilig gebruik gegarandeerd is. Mobiele leveranciers bieden de dual persona-functionaliteit aan omdat dit voor hen de meest eenvoudige manier is. Deze aanpak is echter beperkend voor IT. De steeds groter wordende MDM-markt en de daarbij behorende algemenere apps zullen hierop inspelen en in plaats van twee afzonderlijke profielen (containers) apps op individueel niveau in een container plaatsen. Door apps volledig af te schermen is een dual persona-aanpak niet meer nodig.

4. Dalend gebruik van BlackBerry leidt tot nieuwe mobiele strategieën
Veel organisaties zullen in 2014 hun complete mobiele strategie gaan herzien. De grootste prioriteit van Chief Information Officers (CIO’s) zal uitgaan naar security. De toegenomen mobiliteit en beschikbaarheid van informatie mag geen verhoogd risico vormen voor bedrijfsinformatie. Het is voor CIO’s steeds belangrijker om een goede en betrouwbare mobile security-oplossing te vinden. Dit houdt in dat er geïnvesteerd moet worden in veilige, flexibele en schaalbare mobiele oplossingen. Naast BlackBerry ontstaan er steeds meer kwalitatief hoogwaardige alternatieve oplossingen waarmee organisaties meer keuze hebben.

5. Ontwikkeltools worden steeds gebruiksvriendelijker
Het ontwikkelen van ‘eigen’ bedrijfstools wordt nog eenvoudiger om te doen. Organisaties kunnen gemakkelijk hun eigen applicatie ontwikkelen voor hun medewerkers of klanten. Softwareontwikkelaars zullen zich bij het ontwikkelen van bedrijfsspecifieke apps dan ook niet meer alleen focussen op een integrated development environment (IDE), maar vooral op specifiek maatwerk. Het eenvoudig installeren van security API’s samen met shared services stelt de organisatie in staat om krachtige applicaties te ontwikkelen die de mobiele gebruiker efficiënt en productief laten werken.

De markt voor mobile security ontwikkelt zich snel. Organisaties zullen hun aanpak voor zakelijke mobiliteit, van de beveiliging van data tot en met de productiviteit van medewerkers, opnieuw moeten bekijken om niet achter te blijven in een zich constant doorontwikkelende markt.

0 Comments

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*