Mens en machine moeten meer samenwerken

nieuw
Nederlandse bedrijven lopen voorop als het gaat om de acceptatie van het Internet of Things (IoT). Dit blijkt uit onderzoek van het ICT-bedrijf Sogeti. De onderzoekers bekeken de adoptie van het IoT in het Nederlandse bedrijfsleven. Het gebruik van het IoT maakt diverse vormen van dienstverlening een stuk efficiënter en biedt nieuwe businessmodellen. In totaal zijn er 420 Nederlandse bedrijven onderzocht. 90 procent van deze bedrijven blijkt inmiddels bezig te zijn met het toepassen van het IoT. De Nederlandse industrie loopt voorop als het gaat om de implementatie van het IoT.

Verbeteren van dienstverlening
Door de Nederlandse industrie worden IoT-toepassingen vooral ingezet voor het optimaliseren van zakelijke processen en het verbeteren van de algemene dienstverlening. Na de industriesector worden er in de handels- en logistieksector de meeste IoT-oplossingen geïmplementeerd. De grote voordelen van het implementeren van IoT-toepassingen zijn de lagere kosten, betere kwaliteit en meer omzet.

Een voorbeeld ter verduidelijking: door machines uit te rusten met een sensor om het aantal trillingen te meten, kan worden afgeleid of een onderdeel vervangen moet worden. Wordt een bovengemiddeld aantal trillingen waargenomen, dan wordt de gebruiker hierover ingelicht. De gebruiker zorgt er dan voor dat het onderdeel vervangen wordt, waardoor het vastlopen van de machine voorkomen wordt. Onnodig fysiek controleren en preventief onderhoud zijn hiermee verleden tijd. Tegelijkertijd blijft de dienstverlening ongestoord doorgaan.

De mens en het IoT moeten meer samenwerken
Ondanks de vele voordelen twijfelen veel bedrijven over het nut van IoT-toepassingen. Slechts 12 procent van de onderzochte bedrijven geeft aan dat zij in staat zijn om informatie uit te lezen, op afstand te besturen en zonder menselijke tussenkomst te handelen op basis van de verzamelde informatie. Ook in het voorbeeld zijn menselijke handelingen nog onmisbaar. Een samenwerking tussen de mens en het IoT zorgt op dit moment dus nog voor de grootste verbeteringen.

Dit artikel komt uit Telecomcontent.nl, dé database met kwalitatieve content voor telecom & IT. Houd klanten en relaties op de hoogte en bouw autoriteit op binnen uw vakgebied.