Meerderheid medewerkers werkt één à twee dagen thuis

Af en toe thuiswerken is tegenwoordig vanzelfsprekend geworden. Medewerkers krijgen steeds vaker de mogelijkheid om te werken vanuit huis. Voor zowel de werkgever als medewerker biedt het uitkomst, indien op de juiste manier gefaciliteerd.

Aantal thuiswerkers neemt toe
Inmiddels werkt 54 procent van de werknemers één à twee dagen per week vanuit huis. 13 procent geeft zelfs aan meer dan de helft van de week thuis te werken. Zo blijkt uit de Nationale Enquête Over Het Nieuwe Werken 2015. Dit is een stijging ten opzichte van voorgaande jaren. In 2014 werkte 44 procent van de medewerkers één à twee dagen per week thuis. In 2013 was dat nog 39 procent.

Lang niet iedereen kan nog thuiswerken. Uiteraard leent niet iedere functie zich hiervoor. Voor één op de drie medewerkers is het beperkt mogelijk om thuis te werken. 3,6 procent geeft aan nooit thuis te kunnen werken.

Thuiswerken is van deze tijd
Thuiswerken levert medewerkers een stuk meer flexibiliteit en vrijheid op. Dit blijkt wel uit het feit dat bijna 78 procent van de respondenten aangeeft zelf te beslissen waar ze hun werk doen. 68 procent beslist zelf wanneer ze hun werk doen.

Ook buiten kantooruren werken is normaal aan het worden. 64 procent van de professionals werkt regelmatig ’s avonds en in het weekend, meer dan in de voorgaande jaren het geval was. Wel geeft ongeveer de helft aan het weekend werkvrij te houden.

Werken in de vrije tijd zorgt ook dat werk en privé steeds meer door elkaar lopen. De meeste (83 procent) professionals zien alleen maar voordelen hiervan. Twee derde van hen meent ook dat dit geen extra zorgen met zich meebrengt.

Ook werkgever profiteert van thuiswerken
Niet alleen voor medewerkers biedt thuiswerken uitkomst. Werkgevers profiteren evengoed hiervan. Medewerkers zijn meer tevreden wanneer zij hun werkzaamheden flexibel kunnen uitvoeren. Daarmee stijgt ook hun productiviteit en zullen zij minder snel van baan wisselen. Als een gedeelte van het personeel thuiswerkt, zijn er in theorie ook minder werkplekken nodig. Zeker wanneer er gebruikgemaakt wordt van flexibele werkplekken hoeft het aantal hiervan niet zo hoog te zijn als het aantal medewerkers.

Dit artikel komt uit Telecomcontent.nl, dé database met kwalitatieve content voor telecom & IT. Houd klanten en relaties op de hoogte en bouw autoriteit op binnen uw vakgebied.