De IT-manager als kameleon binnen de digitale transformatie

De hoeveelheid data binnen organisaties groeit almaar door. Steeds meer processen verlopen digitaal en medewerkers werken steeds mobieler. Dat levert het nodige voordeel op, maar maakt ICT ook complexer dan ooit tevoren. Nieuwe uitdagingen op het gebied van veiligheid, beheer en integratie steken de kop op. En dat heeft zijn weerslag op het takenpakket van de IT-manager.

De IT-manager als consultant 
Omdat ICT voortdurend complexer wordt kiezen steeds meer organisaties voor het uitbesteden van processen. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van software in de cloud, beveiliging op afstand en de afname van hele werkplekken ‘as a service’. IT-support is dan ook vaak niet langer een taak van de IT-manager en zijn team. Dat betekent dat er steeds minder technische kennis vereist is. Daarom nemen IT-managers meer en meer de rol van strateeg aan. In die hoedanigheid zijn zij in staat om op managementniveau aanbevelingen te doen over de rol van IT binnen de organisatie.

De IT-manager als strateeg
De focus van techniek naar strategie zal het takenpakket van de IT-afdeling flink veranderen. De afdeling kan zich focussen op het adviseren over de manier waarop technologie kan helpen om zakelijke doelstellingen te verwezenlijken. Ook kunnen zij een belangrijke rol spelen in het anticiperen op marktontwikkelingen, zoals de nieuwe privacywetgeving GDPR. Door IT vanuit een strategisch perspectief te benaderen kunnen zij flinke stappen maken op het zo efficiënt mogelijk inzetten van IT. Dat kan leiden tot schaalvoordeel, kostenbesparingen, een hogere productiviteit en een betere concurrentiepositie.

De IT-manager als verbinder 
Het digitaliseren van processen is van grote invloed op de manier waarop medewerkers functioneren. Zij zullen moeten leren omgaan met deze nieuwe werkwijze. Vaak worden ze een stuk afhankelijker van IT, en dat kan even wennen zijn. Het goed kunnen begeleiden van deze overstap gaat verder dan kennis van zaken hebben. Empathisch vermogen is minstens net zo belangrijk. Door medewerkers actief te begeleiden zullen zij zich de nieuwe werkwijze snel eigen maken. Dat is goed voor de productiviteit, en dat betaalt zich uiteindelijk uit in een hogere mate van klanttevredenheid.

Dit artikel komt uit Telecomcontent.nl, dé database met kwalitatieve content voor telecom & IT. Houd klanten en relaties op de hoogte en bouw autoriteit op binnen je vakgebied.