De IT-beheerder: van probleemoplosser naar inspirator

De rol van de IT-manager verandert. IT wordt steeds digitaler, complexer, en is steeds vaker geïntegreerd met andere technologie. Als gevolg hiervan is er binnen bedrijven steeds meer behoefte aan specialistische kennis en strategische visie. Deze ontwikkelingen bieden de IT-afdeling dan ook veel mogelijkheden om meer invloed uit te oefenen op de koers van de organisatie.

Invloed IT steeds groter
Jarenlang was de rol van de IT-afdeling beperkt tot het oplossen van problemen. Voorbeelden zijn het functioneel houden van de printomgeving, het beheren van virtuele omgevingen en het schoonhouden van servers. Technologische ontwikkelingen hebben de rol van de IT-manager langzaam doen veranderen; bedrijven zijn in steeds grotere mate afhankelijk van digitale technologie. We werken steeds mobieler en gebruiken steeds meer devices. We maken vaker gebruik van de cloud en Mobile Device Management-oplossingen. Ook de wetgeving rondom datalekken wordt voortdurend strenger. IT maakt dus een steeds belangrijker deel uit van de bedrijfsvoering. Dit vraagt om een andere, meer strategische kijk op IT-beheer.

Meedenken met de organisatie
De opkomst van zaken zoals de cloud en ‘as-a-service’-diensten hebben ervoor gezorgd dat steeds meer processen worden uitbesteed. IT-afdelingen hebben zelf geen omkijken meer naar beheer en onderhoud. Hierdoor ontstaat meer ruimte om te kijken hoe IT de organisatie slimmer kan laten werken. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Denk bijvoorbeeld aan het digitaal verbinden van afdelingen, waardoor samenwerken eenvoudiger wordt. Een ander voorbeeld is actiever sparren met sales- en marketingafdelingen. IT kan hen ondersteunen in het sneller inspelen op ontwikkelingen binnen de markt. Op die manier kan de IT-afdeling zich profileren als volwaardige business partner en inspirator.

Veranderende wetgeving
IT-beheerders zouden zich niet alleen moeten richten op ontwikkelingen binnen de eigen organisatie. Veranderende wet- en regelgeving rondom privacy en datalekken leidt ertoe dat dataveiligheid een almaar grotere prioriteit voor bedrijven vormt. Een voorbeeld is de nieuwe privacywet GDPR, die op 25 mei 2018 van kracht wordt. Het niet naleven van deze wet kan leiden tot gigantische boetes. Het biedt IT-beheerders echter de kans aanbevelingen te doen over de te nemen stappen om dataveiligheid te borgen. Het vergroot hun strategische invloed. De IT-afdeling wordt hierdoor meer dan ooit een hoeksteen van de organisatie.

Dit artikel komt uit Telecomcontent.nl, dé database met kwalitatieve content voor telecom & IT. Houd klanten en relaties op de hoogte en bouw autoriteit op binnen je vakgebied.