De status van e-mailmarketing in 2015

Mailchimp emailmarketing 2015Uit recent onderzoek van Bizible onder Amerikaanse B2B-marketeers is gebleken dat e-mailmarketing de meeste impact heeft op de omzet. Ondanks dat de afgelopen jaren het aantal communicatiekanalen is toegenomen blijft e-mailmarketing een van de belangrijkste. Het Nationaal E-mail Onderzoek 2015 van Blinker brengt het e-mail- en social media-gebruik van Nederlanders in kaart. Hieruit komen opvallende resultaten naar voren, zoals dat de meeste Nederlanders hun dag starten met WhatsApp en e-mail.

Meeste vertrouwen in e-mail
In een wereld waarin steeds meer digitaal verloopt zijn privacy en het eventueel misbruik van contactgegevens steeds belangrijker. E-mail wordt gezien als het communicatiekanaal waar Nederlanders het meeste vertrouwen in hebben als het gaat om hun privacy. Maar liefst 66 procent van de respondenten geeft dit aan. Sms en WhatsApp-berichten completeren de top 3, met respectievelijk 14 en 10 procent.

“Gemiddeld genomen is het favoriete leesmoment van de e-mailings tussen 19.00 en 21.00 uur”

E-mail vaakst op smartphone gelezen
De smartphone krijgt een steeds dominantere positie in ons dagelijks leven. Dit is ook terug te zien in het onderzoek naar het leesgedrag van e-mailings. Nederlanders lezen hun e-mail het meest op hun smartphone. Dit jaar wint de smartphone het voor het eerst van de laptop; 36 procent kiest voor de smartphone en 31 procent voor de laptop. Leeftijd is een bepalende factor waar het gaat om de voorkeur. Nederlanders van 14 tot 44 jaar lezen hun e-mail het liefst op een smartphone. Nederlanders ouder dan 44 jaar hebben echter de voorkeur voor het lezen van e-mails op een laptop.

Favoriete leesmoment
Opvallend is dat de jongeren hun e-mail het liefst in de avonduren lezen en de ouderen lezen hun e-mail vaker in de ochtend. Gemiddeld genomen is het favoriete leesmoment van de e-mailings tussen 19.00 en 21.00 uur. Daarna volgen tussen 21.00 en 23.00 uur, en tussen 7.00 en 9.00 uur. Jongeren en ouderen starten hun dag anders. Jongeren beginnen hun dag eerder met WhatsApp en ouderen beginnen hun dag liever met e-mail. Gemiddeld start 40 procent de dag met WhatsApp en 38 procent met e-mail.

“Het aantal volgers en nieuwe aanmeldingen voor de nieuwsbrief neemt nog steeds toe”

Meer volgers door inhoudelijke content
Ondanks de huidige informatie-overkill door social media, WhatsApp, e-mail en andere rinkelende afleidingen neemt het aantal volgers en nieuwe aanmeldingen voor de nieuwsbrief nog steeds toe. Meer dan de helft van de Nederlanders heeft als inschrijfreden voor e-mailnieuwsbrieven het ontvangen van aanbiedingen. Daarnaast is op de hoogte blijven ook een belangrijke aanleiding voor Nederlanders. Het loont dus om uw relaties actief te informeren met inhoudelijk interessante artikelen. Met name 45- tot 54-jarigen zijn hierin actief. De afgelopen twaalf maanden heeft deze doelgroep zich voor elf of meer nieuwsbrieven ingeschreven.