Flexibel werken vraagt om een heuse cultuurverandering

CultuurveranderingHet verschaffen van een laptop, smartphone en webmail is niet voldoende om het predicaat ‘flexibel werken’ op een organisatie te plakken. Het vraagt om een cultuurverandering van de gehele organisatie. Alleen dan kunnen organisaties blijven inspelen op de behoeften van klanten.

Meegroeien met een veranderende markt
De wereld wordt steeds sneller, markten worden transparanter, iedereen heeft overal en altijd toegang tot (digitale) informatie en de technologie ontwikkelt zich razendsnel. Dit maakt het belangrijk om mee te groeien met een dynamische, continu veranderende markt. Flexibele IT-oplossingen dragen daaraan bij. Alleen is het met technische implementatie niet af.

Een cultuurverandering raakt iedereen
Het overstappen naar een meer flexibele manier van werken vraagt om een integrale benadering van mens en techniek. Alle neuzen moeten dezelfde kant op staan om er een succes van te maken. IT neemt verantwoordelijkheid op technisch vlak, HR ondersteunt de algehele cultuurverandering en de medewerker moet daarbij zijn weg vinden in het geheel. De taak van een IT-afdeling is tweeledig. Enerzijds luisteren naar de behoeften van gebruikers en op grond daarvan de juiste oplossingen aanreiken. Anderzijds hebben zij een adviesrol en kunnen met hun specialistische kennis aangeven hoe gebruikers hun werk anders kunnen inrichten.

Verandering niet altijd even vanzelfsprekend
Voor medewerkers is de impact van een cultuurverandering minstens zo groot als die van IT of HR. Zij zijn uiteindelijk de mensen die ‘het werk’ moeten doen. Waar veranderingen voor IT- en HR-afdelingen natuurlijker aanvoelen, is dit voor medewerkers nogal eens anders. Zij zijn vaak gewend hun werk al lange tijd op een bepaalde manier te doen. Verandering voor hen zal daarom minder snel en soepel verlopen. Hen betrekken bij verandering is dan ook essentieel. Door het inzetten van kerngroepen of -gebruikers kunnen zij IT input geven voor verbeteringen van en feedback op geboden oplossingen.

Behoeften en mogelijkheden verschillen per organisatie
Flexibel werken lijkt tegenwoordig bijna een hype geworden waar een organisatie niet om heen kan. Toch is het niet voor elke organisatie in dezelfde mate mogelijk. Voor een sales-georiënteerde organisatie is het bijvoorbeeld makkelijker om plaats- en tijdonafhankelijk te werken dan voor een productiebedrijf. Toch zijn er voor elke organisatie oplossingen beschikbaar die de bereikbaarheid verbeteren, de flexibiliteit verhogen en efficiënter werken mogelijk maken. Zo lang er oog is voor mens en techniek, helpen deze oplossingen een organisatie verder.

 

Dit artikel komt uit Telecomcontent.nl, dé database met kwalitatieve content voor telecom & IT. Houd klanten en relaties op de hoogte en bouw autoriteit op binnen uw vakgebied.