Het belang van de mensgerichte werkplek

IT is zelden nog een kwestie van ‘one-size-fits-all’. Waar de werkplek voorheen bestond uit generieke apparatuur is deze tegenwoordig vaak veel diverser en persoonlijker. Dat komt onder andere door de mobiliteitstrend en de groeiende invloed van millennials. Door IT aan te laten sluiten bij de persoonlijke voorkeur van de medewerker kan de productiviteit worden verhoogd. Een aantal tips voor het creëren van een mensgerichte werkplek.

Betrek je medewerkers bij het keuzeproces 
Uit diverse onderzoeken blijkt dat veel medewerkers niet tevreden zijn over hun zakelijke device. Dat komt bijvoorbeeld doordat het device volgens hen niet aansluit bij hun taken. Dit kan ten koste gaan van de productiviteit. Een ander risico is dat medewerkers een slecht beveiligd privédevice gebruiken, waardoor de dataveiligheid in gevaar komt. Organisaties doen er goed aan medewerkers te betrekken bij het keuzeproces. Door hen te voorzien van een device van hun eigen keuze zullen zij hun werk beter kunnen doen. Het kan even een investering zijn, maar onder aan de streep vermindert het risico’s en verhoogt het de productiviteit.

Stimuleer mobiel werken 
Mobiel werken heeft een bewezen positieve invloed op de medewerkerstevredenheid. Het zorgt voor een betere werk-privébalans en draagt bij aan het werkplezier. Organisaties zouden dan ook serieus aandacht moeten besteden aan het faciliteren hiervan. Dat gaat verder dan medewerkers de vrijheid te geven om locatieonafhankelijk te werken. Zij moeten ook buiten kantoor dezelfde connectiviteit hebben als daarbinnen. Denk aan cloudapplicaties en beveiligde verbindingen, maar ook beveiligingstoepassingen. Daarnaast moeten er goede afspraken tussen organisatie en medewerker worden gemaakt om verwachtingen op elkaar af te stemmen.

Creëer een aantrekkelijke kantooromgeving 
Mobiel werken biedt veel voordeel. De keerzijde is dat medewerkers het directe contact met collega’s kunnen verliezen. Mobiele werkers zijn immers voornamelijk alleen actief. Dit kan ervoor zorgen dat ze de connectie met de organisatie verliezen. Een manier om dit op te lossen is door flexruimtes in te richten op kantoor. Denk bijvoorbeeld aan vergaderruimtes of koffiebars. Deze ruimtes kunnen worden ingezet voor fysieke ontmoetingen met collega’s. Een aantrekkelijke ruimte nodigt uit om af en toe naar kantoor te komen en bij te praten of te brainstormen met collega’s. De medewerkerstevredenheid blijft hierdoor gewaarborgd.

Dit artikel komt uit Telecomcontent.nl, dé database met kwalitatieve content voor telecom & IT. Houd klanten en relaties op de hoogte en bouw autoriteit op binnen je vakgebied.