60 procent mkb’ers niet bekend met nieuwe Europese privacywet

Binnen het Nederlandse mkb heerst nog veel onwetendheid over de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 60 procent van de mkb’ers weet niet dat zij al vanaf 25 mei 2018 aan deze nieuwe Europese wetgeving moeten voldoen. Dat blijkt uit onderzoek onder 3200 bedrijven door MKB Servicedesk, dat deel uitmaakt van MKB-Nederland. En dat terwijl het niet naleven van deze wetgeving enorme gevolgen kan hebben.

Ontevredenheid over rol overheid 

Uit het onderzoek blijkt dat veel mkb’ers ontevreden zijn over de rol van de overheid in het creëren van bewustwording. Zij noemen de informatievoorziening vanuit de overheid slecht tot zelfs zeer slecht. Zo blijken met name bedrijven in de zakelijke dienstverlening slecht op de hoogte. Bij bedrijven tot zes medewerkers weet driekwart van de medewerkers helemaal niets over de wetgeving.

Roep om concrete informatie 
Een veelgehoorde ergernis onder mkb’ers is dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vooral de hoge boetes benoemd. Dit zorgt ervoor dat het mkb simpelweg niet bekend is met de nieuwe regels. In plaats van het aanjagen van schrik zou de AP zich beter kunnen verplaatsen in de leefwereld van de mkb’er, aldus de organisaties. Op die manier kunnen zij inspelen op vragen van het mkb over deze ingewikkelde nieuwe wetgeving. Hierdoor kan de nodige onwetendheid worden weggenomen en zou het mkb sneller aan de eisen kunnen voldoen.

Overtreding heeft serieuze gevolgen 
Met de invoering van de AVG in Europa worden de boetes op onder andere datalekken fors hoger. Daarnaast worden er steeds meer verantwoordelijkheden neergelegd bij organisaties zelf, bijvoorbeeld met betrekking tot het verwerken van klantgegevens. Het niet naleven van deze nieuwe regels kan leiden tot boetes tot 20 miljoen euro. Een alternatief is een boete tot 4 procent van de wereldwijde omzet, wanneer dit bedrag hoger uitvalt.

Goed voorbereid op weg 
Ondertussen begint de tijd te tikken. Organisaties doen er daarom goed aan zelf online informatie op te zoeken over deze nieuwe wetgeving. Zo weten zij zelf aan welke eisen hun organisatie moet voldoen, en wordt veel leed voorkomen. Er zijn diverse websites waar de gehele wetgeving duidelijk uiteen wordt gezet. Ook het uitbesteden van databeveiliging is een verstandige keuze. Gespecialiseerde securityproviders kunnen ervoor zorgen dat bedrijven de nieuwe wetgeving zorgeloos tegemoet kunnen zien.

Dit artikel komt uit Telecomcontent.nl, dé database met kwalitatieve content voor telecom & IT. Houd klanten en relaties op de hoogte en bouw autoriteit op binnen je vakgebied.